Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting

Röntgen och klinisk fysiologi

I den nationella uppföljningen inom röntgen och klinisk fysiologi ingår planerade, beslutade undersökningar enligt nedan:  

Skiktröntgen även kallad datortomografi (DT) eller computed tomography (CT). Datortomografi är en särskild form av röntgen som skapar mycket detaljerade bilder av kroppens organ. Vid undersökningen används ofta kontrastmedel.

Magnetkameraundersökning (MR) kallas ofta magnetröntgen trots att inga röntgenstrålar används. Är en undersökning (magnetisk resonanstomografi) som kan ta bilder av kroppens organ och funktioner utan att använda röntgenstrålar.

PET-kameraundersökning med skiktröntgen (PET CT) som är en förkortning av positron-emissions-tomografi/computed tomography. En kombination av skiktröntgen och PET-kamera som kan "se" var ett injicerat radioaktivt spårämne tas upp i vävnaderna.

Arbets-EKG är ett arbetsprov som syftar till att undersöka hur kroppen fungerar när man anstränger sig.

Långtids-EKG är en undersökning med enbärbar EKG-bandspelare som registrerar hjärtats aktivitet under 24 timmar eller längre. Kallas oftast Holter-EKG eller långtids-EKG.

EEG (Elektroencephalografi) är en undersökning som registrerar hjärnans elektriska aktivitet.

EMG (Elektromyografi) är en undersökning för att mäta elektrisk aktivitet i muskler när nerverna stimuleras. Visar hur muskler reagerar på stimuli från nervsystemet.

Hjärtröntgen med hjälp av isotop (hjärtscint eller myocardscintigrafi)är en isotopundersökning av hjärtat där man undersöker hur ett svagt radioaktivt ämne fördelas med hjälp av en gammakamera.

Ultraljudsundersökning (sonografi)är en undersökning där man med hjälp av ljudvågor skapar en rörlig bild av organ i kroppen som innehåller vatten.

Ultraljud av de stora halskärlen (ultraljud carotis) är en ultraljudsundersökning av de stora halskärlen/halspulsådern.

Lungfunktionsundersökning (spirometri) undersöker andningskapaciteten.