Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting

Varje dag räknas - resultat

Nationell satsning för kortare väntetider i cancervården

Endast patienter som genomgått ett standardiserat vårdförlopp finns med i redovisningen. Resultaten finns presenterade på www.cancercentrum.se 

Ta del av resultat för standardiserade vårdförlopp (SVF)

De standardiserade vårdförloppen (SVF) ska förkorta tiden mellan välgrundad misstanke om cancer till start av första behandling. De beskriver vilka utredningar och första behandlingar som ska göras inom en viss cancerdiagnos. Tidsgränserna ska enbart omfatta medicinskt motiverad tid och varierar mellan diagnoser och behandlingar.

Landstingens nationella uppföljning och rapportering av vårdförloppen omfattar mätpunkterna:

  • Datum för beslut om att välgrundad misstanke föreligger
  • Datum för start av första behandling eller för avslut av standardiserat vårdförlopp innan start av första behandling

 Du kan via länken ovan komma direkt till Cancercentrums sida för uppföljning av standardiserade vårdförlopp