Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting

Val av vårdgivare

Patientlagen som trädde i kraft 2015-01-01 ger medborgarna möjlighet att söka öppen specialiserad och högspecialiserad vård inklusive dagkirurgi i hela landet.

Val av vårdgivare

Patientlagen som trädde i kraft 2015-01-01 ger medborgarna möjlighet att söka öppen specialiserad och högspecialiserad vård inklusive dagkirurgi i hela landet.

 

Att välja öppen vård i andra landsting innebär att:

 • Individen inte omfattas av vårdlandstingets vårdgaranti
 • Ska följa hemlandstingets remisskrav.
 • I övrigt samma villkor som vårdlandstingets egna invånare.
 • Möjligt att lista sig i andra landsting
 • Möjlighet att få ny medicinsk bedömning
 • Möjlighet att välja samtliga behandlingsalternativ i öppen vård
 • Möjlighet att välja fast läkar- och vårdkontakt
 • Möjlighet att välja öppen högspecialiserad vård

 

Möjlighet att välja utförare i andra landsting. Sluten vård.

Rekommendation:

 • Val inom den slutna länssjukvården
 • Efter det att behovet har fastställts av hemlandstinget
 • Godkännande i förväg av hemlandstinget