Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting

Vad mäts och visas på webplatsen – primärvård

Primärvårdens tillgänglighet redovisas i form av telefontillgänglighet och väntetid till en medicinsk bedömning. Resultaten redovisas på vårdcentrals-/hälsocentralsnivå men också som ett genomsnitt för hela landstinget/regionen och för Sverige.

Kontakt med primärvården – telefontillgänglighet

Vad mäts? Det totala antalet telefonsamtal och hur stor andel av dessa som besvarades samma dag. Resultaten presenteras i form av måluppfyllelse i procent. De kan också sorteras utifrån vårdcentralens driftsform (offentlige eller privat) och typ av telefonisystem.

Uppgifter hämtas endast från vårdcentraler med återuppringnings- eller datoriserade telefonisystem. Mätningen sker under normala öppettider och omfattar alla samtal som handlar om sjukvårdsrådgivning eller bokning av tid till läkare. Stockholms läns landsting deltar inte i mätningen eftersom landstingets metod för att mäta telefontillgänglighet inte är jämförbar med övriga landet.

När/hur ofta? Mätningen genomförs varje år under två tillfällen, en under våren och en under hösten. Mätperioden är under en kalendermånad. Målet är att i framtiden redovisa telefontillgängligheten varje månad via automatiserade överföringar. Det görs redan inom några landsting/regioner.

Vårdcentraler/hälsocentraler som saknar datoriserat telefonisystem deltar inte i mätningen då ingen säker mätmetod finns och jämförbarhet saknas.

Se resultat för kontakt med primärvården - telefontillgänglighet

Tid till medicinsk bedömning i primärvården

Vad mäts? Andel patienter som fick en medicinsk bedömning på vårdcentraler inom tre dagar. Resultaten ger svar på frågan ”hur lång blev väntetiden?”. De presenteras i form av måluppfyllelse i procent uppdelat på tidsintervall och kan också sorteras utifrån kön, vårdcentralens driftsform (offentlige eller privat).

Mätningen omfattar patienter som bedömts vara i behov av ett första besök för ett nytt hälsoproblem eller för en kraftig försämring av ett tidigare känt hälsoproblem. Patienter som själva valt att vänta längre än sju dagar ingår inte i redovisningen.

När/hur ofta? Mätningen genomförs varje månad via automatiserade överföringar. 

Se resultat för medicinsk bedömning i primärvården (länk kommer inom kort)