Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting

Vad mäts och visas på webbplatsen?

Sveriges Kommuner och Landsting samlar in väntetidsuppgifter till
landstingens/regionernas gemensamma väntetidsdatabas. Mätningar görs kontinuerligt och presenteras på webbplatsen Väntetider i vården.

Vårdgarantins tidsgränser gäller för all planerad vård, men uppgifterna som
redovisas omfattar ett urval av alla åtgärder som genomförs inom hälso- och
sjukvården.

Aktuell måluppfyllelse för vårdgarantin och
sammanställd statistik över tillgängligheten inom primärvård och planerad
specialiserad vård.

Resultat för en bättre tillgänglighet;  "Barn och unga med
psykisk ohälsa".

Det aktuella väntetidsläget i form av en
preliminär uppskattning från landets sjukhus och specialistmottagningar
tillsammans med uppgifter om eventuell ledig kapacitet.

Läs mer om vad som mäts och redovisas via länkarna nedan. För att se aktuella resultat, välj fliken ”Resultat” respektive ”Vem kan ta emot och när?”.

Primärvård

Planerad specialiserad vård

Särskilda satsningar