Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting

Vad mäts och visas på webbplatsen?

Sveriges Kommuner och Landsting samlar in väntetidsuppgifter till regionernas gemensamma väntetidsdatabas. Mätningar görs kontinuerligt och presenteras på denna webbplats. Viss väntetidsstatistik publiceras även på Vården i Siffror.

Vårdgarantins tidsgränser gäller för all planerad vård, men uppgifterna som redovisas omfattar ett urval av alla åtgärder som genomförs inom hälso och sjukvården.

Aktuell måluppfyllelse för vårdgarantin och sammanställd statistik över tillgängligheten inom primärvård och planerad specialiserad vård.

Resultat för en bättre tillgänglighet;  "Barn och unga med psykisk ohälsa".

Det aktuella väntetidsläget i form av en preliminär uppskattning från landets sjukhus och specialistmottagningar tillsammans med uppgifter om eventuell ledig kapacitet.

Läs mer om vad som mäts och redovisas via länkarna nedan. För att se aktuella resultat, välj fliken ”Resultat” respektive ”Vem kan ta emot och när?”.

Primärvård

Planerad specialiserad vård

Särskilda satsningar