Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting

Så navigerar du på sidan

Här följer instruktioner för att hitta uppgifter avseende vårdgarantin för ett specifikt landsting/region:

Sverige hem

Välj landsting/region genom att klicka på kartan.

Så här ser det ut när ett landsting/region har valts:

Landstinget Dalarna

 

Det finns även möjlighet att se resultat för en region:

  1. Klicka på knappen Välj landsting/region via fliken Hem
  2. Välj Landsting eller Välj Region

Storregion

Först finns en jämförelse mellan det valda landstinget/regionen och Sverige för de fyra delarna i vårdgarantin, det vill säga 0-7-90-90. 

Vid val av landsting redovisas även resultat för: 

  • Väntat kortare än 60 dagar
  • Barn och unga med psykisk ohälsa
  • Överbeläggningar och utlokaliserade patienter

Även de i förhållande till Sveriges resultat.

 

Exempel:

Primärvårdens telefontillgänglighet

Klicka på Kontakt med primärvården och välj urval.

Primärvård TT Dalarna