Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting

Så navigerar du på sidan

Här följer instruktioner för att hitta uppgifter avseende vårdgarantin för en specifik region

Instruktionsbild välj region

Välj region genom att klicka på kartan.

Så här ser det ut när en region har valts:

Instruktionsbild för regionalt val

 Vid val av en region redovisas även resultat för: 

  • Väntat kortare än 60 dagar
  • Barn och unga med psykisk ohälsa
  • Överbeläggningar och utlokaliserade patienter