Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting

Tillgänglighet i primärvård i ett bredare perspektiv

I överenskommelsen Insatser för att förbättra vården för personer med kroniska sjukdomar mm mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting 2016, finns ett uppdrag till Sveriges Kommuner och Landsting att utveckla uppföljning av tillgänglighet inom primärvården

 Tillgänglighet i primärvård