Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting

Kontaktpersoner

Blekinge

Resultat primärvård

Christer Borglin

Resultat specialiserad vård

Caroline Hydén

Dalarna

Resultat primärvård

Leo Musikka

Resultat specialiserad vård

Petra Hedberg

Gotland

Resultat primärvård

Peter Halldén

Resultat specialiserad vård

Anna Andersson

Gävleborg

Vårdgarantifrågor

Vårdvägvisare

0650-92535

Information om vårdgarantin i Gävleborg

Resultat primärvård

Åsa Celander

0650 92114

Resultat specialiserad vård

Åsa Celander

0650 92 114

Halland

Resultat primärvård

Carina Werner

035-13 47 97

Resultat specialiserad vård

Carina Werner

035-13 47 97

Jämtland Härjedalen

Resultat primärvård

Margaretha Nilsson

063-14 24 76

Privata vårdgivare: Charlotte Hagberg 063-14 24 10

Resultat specialiserad vård

vardgarantin@regionjh.se

063-15 30 00

Jönköping

Resultat primärvård

Johan Assarsson

036-32 41 86

Resultat specialiserad vård

Johan Assarsson

036-32 41 86

Kalmar

Resultat primärvård

Britt-Marie Franzen

Resultat specialiserad vård

Catarina Thomelius

Anna Landers

Kronoberg

Vårdgarantifrågor

0470-58 80 00

Information om vårdgarantin i Kronoberg

Resultat primärvård

Thomas Frisk

Resultat specialiserad vård

Thomas Frisk

Region Norrbotten

Resultat primärvård

Ingegerd Morian Andersson

Resultat specialiserad vård

Ingegerd Morian Andersson

Region Västmanland

Vårdgarantifrågor

021-17 30 00

Information om vårdgarantin i Västmanland

Resultat primärvård

Foska Haettman

Resultat specialiserad vård

Liselotte Eriksson

Skåne

Resultat primärvård

Anders Wallner

Resultat specialiserad vård

Henning Elvtegen

Stockholm

Vårdgarantifrågor

Vårdgarantikansliet

08-123 134 00

Information om vårdgarantin i Stockholm

Resultat primärvård

08-123 134 00

Resultat specialiserad vård

08-123 134 00

Sörmland

Resultat primärvård

Lena Andersson

Resultat specialiserad vård

Lena Andersson

Uppsala

Resultat primärvård

Pierre Conde

018-617 15 02

Resultat specialiserad vård

Nina Anundsson

018 – 611 65 81

Värmland

Resultat primärvård

Berit Bryske

054-61 52 10

Resultat specialiserad vård

Sandra Röjdén Thyberg

054‐61 53 63

Västerbotten

Resultat primärvård

Lena Svensson

090-785 70 69

Resultat specialiserad vård

Lena Svensson

090-785 70 69

Västernorrland

Resultat primärvård

Ann Holmström

0611-801 95

Resultat specialiserad vård

Ann Holmström

0611-801 95

Västra Götaland

Resultat primärvård

Victor Nordling

Resultat specialiserad vård

Victor Nordling

Örebro

Resultat primärvård

Jan Rosengren

019-602 77 20

Resultat specialiserad vård

Elizabeth Nyström

019-602 73 47

Östergötland

Vårdgarantifrågor

Landstingets fristående vårdlots

0771-84 85 86

Information om vårdgarantin i Östergötland

Resultat primärvård

Anders Tennlind

Resultat specialiserad vård

Anders Tennlind