Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting

Återbesök

I den nationella uppföljningen avser återbesök följande:

  • Kontroll/uppföljning av tidigare genomförd behandling/åtgärd (t ex post-operativ kontroll, kontroll av läkemedelsbehandling, uppföljning av akut-vårdsinsats)  
  • Kontroll/uppföljning av patienter med långvarig/kronisk sjukdom; patienter som behöver återkommande kontroller

Följande ingår inte:

  • Operation/åtgärd på mottagning, dagkirurgi eller dagsjukvård 
  • Diagnostisk undersökning (t.ex. endoskopi, undersökning inom klinisk fysiologi, radiologisk undersökning)

Uppföljningen av återbesök avser tills vidare fysiska möten i form av läkarbesök inom planerad, specialiserad vård till de mottagningar som idag omfattas av väntetidsuppföljningen av första besök. Inom barn- och ungdomspsykiatri samt vuxenpsykiatri och specialiserad smärtmottagning ingår alla återbesök oavsett yrkesgrupp.

Även återbesök som bokas direkt i samband med till exempel besök, utskrivning från slutenvården eller behandling/operation ingår i uppföljningen.