Utskrivningsklara patienter och patienter i sluten vård

En patient är utskrivningsklar när behandlande läkare bedömer att patienten inte längre är i behov av sluten vården.

Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård kom den 1 januari 2018. Den syftar bland annat till att utskrivningsklara patienter i behov av fortsatta insatser ska vårdplaneras i samverkan mellan socialtjänst och sjukvård för att kunna skrivas ut till rätt vårdnivå så snart som möjligt. Nedan visas statistik som ger en bild på följsamheten och effekterna av lagen.

Vänligen notera att:

  • Data saknas för Stockholm efter oktober 2022. Pågående systembyte gör att regionen inte kan lämna några data.
  • Cyberattacken mot TietoEvry i januari gör att Södermanland inte kan redovisa några data för januari och februari. Av samma orsak är Blekinges och Västernorrlands data för januari inte helt kompletta.
  • Tillfälligt saknas Östergötlands data för april.
  • Beräkningarna för indikatorn Dagar/1 000 inv 65+ bygger för 2023 och bakåt på medelbefolkningen respektive år. Beräkningarna för 2024 bygger på befolkningens storlek den 31 december 2023.
Tillbaka till väntetidsstatistik

Kontakta oss

Kontakta Väntetider i vården


Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.