Barn- och ungdomspsykiatri (BUP)

Här visas väntetidsstatistik för den specialiserade barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) med fokus på den förstärkta vårdgarantin på 30 dagar.

För BUP finns det sedan 2011 en målsättning om en förstärkt vårdgaranti som innebär att barn och ungdomar inte ska behöva vänta längre än 30 dagar på en första bedömning samt ytterligare 30 dagar till en fördjupad utredning eller behandling.

Sedan 2021 finns en ny mer detaljerad modell för uppföljning av BUP. Därför är datan från tidigare år inte lika strukturerad och saknar värden i vissa delar av tabellen. Det kan också finnas skillnader i nivåstrukturering och/eller arbetssätt som återspeglas i hur data presenteras. Till exempel kan det skilja mellan hur regionerna valt att organisera sin verksamhet – i primärvården eller som specialiserad vård – eller om flera insatser görs vid samma kontakttillfälle. 

Tillbaka till väntetidsstatistik

Kontakta oss

Kontakta Väntetider i vården


Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.