Publicerad 30 september 2022

Väntetidsstatistik specialiserad vård

Här visas väntetidsstatistik från den specialiserade hälso- och sjukvården i Sverige.

Detta mäts och visas om specialiserad vård

Alla offentliga sjukhus ingår i redovisningen. Privata sjukhus och specialistmottagningar deltar i redovisningen om regionen har anmält enheten och om den har rätt förutsättningar att redovisa efterfrågade uppgifter.

Resultaten omfattar ett urval av besök och åtgärder inom planerad specialiserad vård. De som valts ut är framför allt områden med stora volymer och/eller kända tillgänglighetsproblem. Resultaten redovisas på sjukhus/mottagningsnivå och medicinsk specialitet men också som ett genomsnitt för hela regionen och för Sverige.

Kontakta oss

Kontakta Väntetider i vården