Publicerad 30 september 2022

Väntetidsstatistik för primärvård

Här visas väntetidsstatistik för primärvården från telefontillgänglighet till medicinsk bedömning och första linjen för barn och unga med psykisk ohälsa.

Detta mäts och visas om primärvård

Primärvårdens tillgänglighet redovisas i form av telefontillgänglighet och väntetid till en medicinsk bedömning. Resultaten redovisas på vårdcentrals- och hälsocentralsnivå men också som ett genomsnitt för respektive region och för Sverige.

Kontakta oss

Kontakta Väntetider i vården