Utskrivningsklara patienter och patienter i sluten vård

En patient är utskrivningsklar när behandlande läkare bedömer att patienten inte längre är i behov av sluten vården.

Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård kom den 1 januari 2018. Den syftar bland annat till att utskrivningsklara patienter i behov av fortsatta insatser ska vårdplaneras i samverkan mellan socialtjänst och sjukvård för att kunna skrivas ut till rätt vårdnivå så snart som möjligt. Nedan visas statistik som ger en bild på följsamheten och effekterna av lagen.

Vänligen notera att:

  • Data saknas för Stockholm efter oktober 2022. Pågående systembyte gör att regionen inte kan lämna några data. För Gotland saknas data tillfälligt för oktober 2023.
  • Beräkningarna för indikatorn Dagar/1 000 inv 65+ bygger för 2022 och bakåt på medelbefolkningen respektive år. Beräkningarna för 2023 bygger på befolkningens storlek den 31 december 2022.
Tillbaka till väntetidsstatistik

Kontakta oss

Kontakta Väntetider i vården


Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.