Uppskattad väntetid och ledig kapacitet

Här finner du aktuellt väntetidsläge och ledig kapacitet samt de reella medel- och medianväntetiderna.

Aktuellt väntetidsläge är en preliminär månatlig uppskattning från vårdgivarna över hur lång patientens skattade väntetid kommer bli om man söker idag. Ledig kapacitet visar om det finns möjlighet att ta emot patienter från andra vårdgivare.

Uppgifterna gäller för ett urval av åtgärder. Om data/information för aktuellt väntetidsläge och ledig kapacitet är äldre än sex veckor, anges "Uppgift saknas" i tabellen.

För uppskattade väntetider och ledig kapacitet inom Region Stockholm hänvisar vi till vårdgivarguiden.

Vårdgivarguiden

Vi redovisar nedan också data för medel- och medianväntetid som är baserad på väntetider utifrån automatiskt inrapporterade data från vårdgivarna.

Medel- och medianväntetid

Tillbaka till väntetidsstatistik

Kontakta oss

Kontakta Väntetider i vården


Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.