Publicerad 31 maj 2023

Tillgänglighet över tid inom primärvård och specialiserad vård

Här kan du se tillgänglighet till vården över tid. Du kan också se hur antalet väntade och genomförda besök samt operationer och åtgärd har förändrats. Modellen för uppföljning utökades 2021 med fler vårdutbud, yrkeskategorier med mera.

Denna sida visar data baserat på den historiska uppföljningen och skiljer sig därför från statistiken som visas på sidan för den utökade uppföljningen för den specialiserade vården.

Tillgänglighet över tid inom primärvård

Enligt den nationella vårdgarantin ska alla patienter få en medicinsk bedömning inom tre dagar i primärvården. Graf och tabell visar hur utvecklingen sett ut i primärvården från 2019 och framåt för genomförda besök. De visar det totala antalet genomförda besök, men också fördelningen mellan olika besökstyper som:

  • besök enhet
  • besök distans
  • hembesök
  • telefon-/brevkontakt.

Genom att använda filterfunktionen och muspekaren på diagrammet kan du få mer detaljerad information.


Tillgänglighet över tid inom specialiserad vård – första besök och operation/åtgärd

Enligt den nationella vårdgarantin ska alla patienter få ett första besök eller operation/åtgärd i den specialiserade vården inom 90 dagar. I graferna kan man se data från 2014 och framåt för måluppfyllelsen, det vill säga andel väntande patienter men också genomförda besök/operation/åtgärder inom 90 dagar. Genom att använda filterfunktionen och muspekaren på diagrammet kan du få mer detaljerad information. Graferna är anpassade för att visa historik från 2014 och framåt och har därför ett begränsat innehåll jämfört med den utökade modellen.

Länk till sidan utökad uppföljning av specialiserad vård

Kontakta oss

Kontakta Väntetider i vården


Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.