Första linjen barn och unga med psykisk ohälsa

Första linjen för barn och unga med psykisk ohälsa är omhändertagandenivån innan barn- och ungdomspsykiatrin. Första linjen består av verksamheter och funktioner som tar emot barn och unga som visar tidiga tecken på att må psykiskt dåligt – oavsett vad problemen beror på.

En person som kontaktar första linjen för ett nytt eller försämrat hälsoproblem har rätt till en medicinsk bedömning inom tre dagar. Bedömningen ska göras av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal. Nedan presenteras statistik för hur stor andel barn och unga som fått en medicinsk bedömning på första linjen inom vårdgarantins tidsgräns, 3 dagar.

Tillbaka till väntetidsstatistik

Kontakta oss

Kontakta Väntetider i vården


Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.