Bild- och funktionsmedicin samt klinisk neurofysiologi

Nedan presenteras ett urval av planerade undersökningar inom bild- och funktionsmedicin och klinisk neurofysiologi.

Resultaten visas i antal dagar patienten väntat på en undersökning. Grafen visar inom vilket intervall patienterna tagits emot. Värdet i cirkeln är medianvärdet, det mittersta värdet (median). 

Kontakta oss

Kontakta Väntetider i vården


Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.