Publicerad 31 oktober 2022

Väntetidsstatistik

Här visas väntetidsstatistik från hälso- och sjukvården i Sverige. Statistiken är uppdelad på primärvård och specialiserad vård samt kompletterad med det aktuella vårdgarantiläget.

Kontakta oss

Kontakta Väntetider i vården