Väntetidsstatistik

Här visas väntetidsstatistik från hälso- och sjukvården i Sverige. Statistiken är uppdelad på primärvård och specialiserad vård. Under primärvården finns statistik om tillgängligheten till första kontakt och till medicinsk bedömning.

Kontakt

Kontakta Väntetider i vården