Publicerad 19 december 2023

Rapportering och verktyg

Här kan du som är yrkesverksam och har behörighet, logga in i rapporterings- eller analysverktyget.

Rapporteringsverktyget Signe

Vissa av SKR:s väntetidsmätningar rapporteras fortfarande manuellt till väntetidsdatabasen. Regioner och privata vårdgivare rapporterar manuellt genom att logga in i rapporteringsverktyget Signe. Samma inloggningsuppgifter som tidigare gäller trots nytt utseende på webbplatsen.

Logga in i rapporteringsverktyget Signe

Analysverktyget Qlikview

Regionerna och de privata vårdgivare som rapporterar till SKR:s väntetidsdatabas har möjlighet att få tillgång till analysverktyget Qlikview. I analysverktyget kan användarna analysera sin väntetidsstatistik mer ingående än vad som är möjligt på vantetider.se.

Logga in i analysverktyget Qlikview

Aktuellt väntetidsläge och ledig kapacitet

På denna webbsida finns det aktuella väntetidsläget och ledig vårdkapacitet.
Webbsidan uppskattad väntetid och ledig kapacitet

Frågor och svar om vårdgarantin

De vanligaste frågorna och svaren om vårdgarantin finns samlat som stöd för verksamheterna.

Allmänna frågor och svar om vårdgarantin

Frågor och svar om vårdgarantin inom primärvården

Frågor och svar om vårdgarantin inom specialiserad vårdFrågor och svar om vårdgarantin inom tandvården

Hjälp och support

support-vantetider@skr.se

Kontakta oss

Kontakta Väntetider i vården


Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.