Publicerad 18 maj 2021

Så påverkas tillgängligheten av covid-19

Hälso- och sjukvården i Sverige har efter våren 2020 tvingats omprioritera sina resurser för att kunna ta hand om covid-19-patienter. Det har inneburit begränsade möjligheter att möta det ordinarie vårdbehovet för att istället ta hand om patienterna som behöver akut vård.

På kort sikt kan hälso- och sjukvården ge vård till patienter som har brådskande behov med utgångspunkt från medicinska prioriteringar. Men på lång sikt finns det risk för att långa väntetider till vård byggs upp.

Av de patienter som har mindre akuta behov kommer flera att finnas kvar på väntelistorna för att så småningom kunna få vård. Därför kan det vara intressant att skapa en nulägesbild av utvecklingen och också följa den över tid.

  • Hur har antalet väntade till besök och operationer förändrats?
  • Hur har antalet genomförda besök och operationer förändrats?
  • Hur har andelen patienter som får vänta längre än vårdgarantins 90 dagar för besök hos specialist förändrats?
  • Förändras andel besök på enhet i primärvården samtidigt som besök på distans eller videobesök ökar?

 Nedan på sidan finns grafer och diagram för att titta på dessa frågor.

Primärvård

Enligt den nationella vårdgarantin ska alla patienter få en medicinsk bedömning inom tre dagar i primärvården. Graferna/diagrammen och tabellen visar hur utvecklingen sett ut i primärvården under det senaste året för genomförda besök, det totala antalet genomförda besök, men också fördelningen mellan olika besökstyper som ”besök enhet”, ”besök distans”, ”hembesök” och ”telefon-/brevkontakt”. Genom att använda filterfunktionen och muspekaren på diagrammet kan du få mer detaljerad information.


Specialiserad vård – första besök och operation/åtgärd

Enligt den nationella vårdgarantin ska alla patienter få ett första besök eller operation/åtgärd i den specialiserade vården inom 90 dagar. Graferna visar måluppfyllelsen, dvs andel väntande patienter inom 90 dagar men också genomförda besök/operation/åtgärder patienter under det senaste året. Genom att använda filterfunktionen och muspekaren på diagrammet kan du få mer detaljerad information.

Kontakt

Kontakta Väntetider i vården