Publicerad 4 maj 2021

Rapporter om väntetider

Här visas rapporter inom ett avgränsat område, till exempel ett sjukdomstillstånd eller tema.

Så påverkas tillgängligheten av covid-19

Hälso- och sjukvården i Sverige har efter våren 2020 tvingats omprioritera sina resurser för att kunna ta hand om covid-19-patienter. Det har inneburit begränsade möjligheter att möta det ordinarie vårdbehovet för att istället ta hand om patienterna som behöver akut vård.

Covid-19 och tillgänglighet

Kontakt

Kontakta Väntetider i vården