Publicerad 31 mars 2023

Överenskommelser om ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården

SKR och staten har under de senaste åren undertecknat årliga överenskommelser om satsningar på ökad tillgänglighet i vården.

En av överenskommelserna handlar om att öka tillgängligheten i hälso- och sjukvården och syftar till att stimulera till regionala insatser som bidrar till förbättringar i form av kortare väntetider.

Aktuell överenskommelse om ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården

SKR bedriver sedan många år ett arbete för förbättrad tillgänglighet i hälso- och sjukvården i samverkan med landets regioner.

Så här arbetar SKR med tillgänglighet till hälso- och sjukvården

Kontakta oss

Kontakta Väntetider i vården


Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.