Publicerad 24 november 2022

Spridningskonferens och summering från nationellt förbättringsarbete av tillgänglighet

Under vecka 47 höll 19 team från regionen och kommuner avslutande presentationer om sina erfarenheter och lärdomar från utvecklingsprogrammet Att leda utveckling för bättre tillgänglighet 2022.

Spridningskonferensen är ett sätt att ta tillvara och dela kunskap och erfarenheter som teamet gjort under arbetet med att förbättra tillgängligheten i sina verksamheter. Teamen har arbetat med bland annat specialiserad vård, primärvård, barn- och ungdomspsykiatri (BUP), elevhälsan och äldreomsorg inom ramen för utvecklingsprogrammet. Under spridningskonferensen fick deltagare och gäster ta del av detta sammanfattat och i dialog med inbjudna gäster kring området tillgänglighet.

Syftet med utbildningen är att systematiskt förbättra tillgängligheten i den egna verksamheten genom strukturerat metodstöd, praktiskt görande och lärande av andra. God tillgänglighet är en av de viktigaste kvalitetsfaktorer för en säker vård, omställningen till nära vård och den lokala anpassningen av kunskapsstyrningsarbetet.

Sammanfattande film från spridningskonferensen

Filmens avsnitt och tider:

 • Kort inledning 00:00-05:00
 • Inledning, God tillgänglighet, Emma Spak 05:00-14:55
 • Tillgänglighet och specialiserad vård 15:00-31:38
 • Tillgänglighet och barn och ungas psykiska hälsa 31:38-46:30
 • Tillgänglighet och Nära vård 45:00-60:00
 • Summering samt avslutning, Emma Spak 60:00-67:00

Filmen från Spridningskonferens 22 november 2022 finns på skr.se

Deltagarna kunde ta del av följande presentationer:

 • Team 1 Ortopedkliniken Kalmar Region Kalmar
 • Team 2 Bodens kommun
 • Team 3 BUP Norrköping Region Östergötland
 • Team 4 Ortopedkliniken Falu lasarett
 • Team 5 Gynekologi Region Halland
 • Team 6 Ögonmottagningen Helsingborg Region Skåne
 • Team 7 Tillgänglig operation Region Skåne
 • Team 8a Brunnsgårdens vårdcentral Region Blekinge
 • Team 8b BUP Region Blekinge
 • Team 9 Ekerö kommun Närvaroteam elevhälsan
 • Team 10 Allergimottagningen Region Halland
 • Team 11 (Deltog ej under konferensen)
 • Team 12 Operationskapacitet Region Skåne
 • Team 13 SUS urologi Region Skåne
 • Team 14 Torsås kommun Rätt kompetens
 • Team 15 Ortopediflödet Region Kalmar
 • Team 16 Kardiologi Region Östergötland
 • Team 17 Tillgänglighet Akademiska sjukhuset
 • Team 18 BUP Region Västernorrland
 • Team 19 Ortopeden Västervik Region Kalmar

Materialet har skickats ut till de anmälda deltagarna. Kontakt för material från spridningskonferensen: projektledare Pia Lindberg pia.lindberg@skr.se

Läs mer

Att leda utveckling för bättre tillgänglighet 2023

Kontakta oss

Kontakta Väntetider i vården


Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.