Publicerad 9 november 2022

Inbjudan: Att leda utveckling för bättre tillgänglighet 2023

SKR erbjuder ledare med team från verksamheter i regioner och kommuner en distansutbildning att delta i ett nationellt digitalt utvecklingsprogram under 2023. Utbildningen består av egen förberedelse, tre lärandeträffar, ett förmöte och en avslutande spridningskonferens.

Utbildningens innehåll

Syftet med utbildningen är att systematiskt förbättra tillgängligheten i den egna verksamheten genom strukturerat metodstöd, praktiskt görande och lärande av andra. God tillgänglighet är en av de viktigaste kvalitetsfaktorer för en säker vård, omställningen till nära vård och den lokala anpassningen av kunskapsstyrningsarbetet.

Under de gemensamma digitala lärandeträffarna berörs områden som:

  • förstå nuläge
  • fokusering på ”rätt” saker
  • förstå system och behov
  • förberedelser
  • genomförande
  • uppföljning
  • ständig förbättring

Vi går igenom delar som:

1. Systemsynsätt och att leda förändring i komplexitet

2. Produktionslogik och tjänstelogik

3. Behovsanalys och behovssegmentering, värdeflödesanalys

4. Lärandestyrd utveckling

5. Mäta för att lära, förutse och förbättra och bättre beslutsfattande

6. Faktabaserad utveckling med hjälp av befintlig data

7. Förstå variation och behovsbaserad planering av kompetenser och resurser

8. Digitalisering och ehälsolösningar för bättre tillgänglighet

9. Inspiration – hur gör andra

10. Design för spridning, coachning, retorik

Målgrupp

Ledare med team från verksamheter som tillsammans behöver skapa förutsättningar och praktiskt förbättra arbetssätten för att skapa bättre tillgänglighet inom vård och omsorg.

Teamet bör innehålla de kompetenser som behövs för att leda och stödja förbättringsarbetet, medarbetare från verksamheten med kompetens att bedöma och praktiskt prova bättre arbetssätt och har god inblick i uppföljningen av tillgängligheten. Även samverkande team med fokus på flöden med bättre tillgänglighet välkomnas.

Exempel på kompetenser i gruppen:

  • chef/ledare för verksamheten
  • medarbetare i berörd verksamhet
  • stödfunktioner t.ex ekonom, verksamhetsutvecklare, planerare.

Program

Programmet består av en förträff, förberedelsearbete, tre digitala gemensamma lärandeträffar á 2 dagar samt en digital spridningskonferens. Under mellanperioderna arbetar teamet med sitt praktiska verksamhetsnära förbättringsarbete på hemmaplan. SKR bistår med coaching under mellanperioderna.

Förberedelsearbete

Teambildning, nulägesanalys, konsekvensbeskrivning på hemmaplan.
Tid: 2-3 dagar

Mellanperioder

Under mellanperioderna leder, planerar och genomför teamet kartläggningar och tester mot målen, involverar medarbetarna på hemmaplan, analyserar, agerar och följer upp provade förändringar.
Tid: 4-10 veckors mellanperioder under fyra tillfällen

Förmöte

8 mars 2023 klockan 15.00-16.00

Lärandeträffar

29-30 mars 2023
1-2 juni 2023
13-14 september 2023

Spridningskonferens

22 november 2023

Material

Som stöd för förbättringsarbetet används bland annat vägledande dimensioner av ledarskap som visat sig ha betydelse för att ledning av förändring ska bli framgångsrik och vägledande strategier och koncept för hållbar utveckling av tillgänglig vård.

Toward a new model of leadership for the NHS, Leadership academy (PDF)

Skriften Tillgänglig vård

Mer information

Länk till anmälan Att leda utveckling för bättre tillgänglighet 2023

Ta del av spridningsseminariet för 2022-års utbildning den 22 november

Hela inbjudan som en pdf Pdf, 249 kB.

Kontakta oss

Kontakta Väntetider i vården


Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.