Publicerad 11 juli 2023

Om väntetider i vården

Väntetider i vården sammanställer statistik över hur tillgänglighet till svensk hälso- och sjukvård ser ut. Statistiken redovisas för primärvården, planerad specialiserad vård och särskilda satsningar.

Uppgifterna som presenteras på Väntetider i vården-webben rapporteras av regionerna via automatisk dataöverföring till väntetidsdatabasen. Rapportering och redovisning sker i slutet av varje månad. Då uppdateras även uppgifterna på denna webbplats.

Detta kan du söka fram på väntetider i vården:

  • Patienternas väntetider för ett urval av åtgärder inom primärvården samt inom den specialiserade vården, uppdelad efter kön och åldersgrupper.
  • En sammanställd översikt av tillgängligheten inom olika specialiteter.
  • Väntetiden hos olika vårdgivare inom en viss specialitet.
  • Ledig kapacitet som visar om det finns möjlighet för regioner att ta emot patienter från andra vårdgivare.
  • Den faktiska väntetiden för patienten (medel respektive median).
  • Sammanställning över genomförda besök/åtgärder inom ramen för vårdgarantin.
  • Vilken yrkeskategori som tagit emot besöket.
  • I vilken form besöket skett (traditionellt mottagningsbesök, hembesök, telefonkontakt eller genom ett digitalt besök).

Väntetider i vården är främst riktad till beslutsfattare och utövare inom hälso- och sjukvård, politiker och samhällsbevakare, men är öppen för alla att ta del av.

Arbete med tillgänglighet i hälso- och sjukvården

SKR bedriver sedan många år ett arbete för förbättrad tillgänglighet i hälso- och sjukvården i samverkan med landets regioner. I takt med utvecklingen av hälso-och sjukvården behöver processer inom vården kontinuerligt omprövas.

Inom ramen för arbetet med förbättrad tillgänglighet drivs nätverk, utbildningar och utvecklingsprogram samt analys och presentation av rapporter. Som underlag för uppföljning finns informationsmodeller som möjliggör standardiserad rapportering och jämförbarhet regionerna emellan.

Så här arbetar SKR med tillgänglighet i hälso- och sjukvården skr.se

Kontakta oss

Kontakta Väntetider i vården


Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.