Publicerad 12 december 2022

Kontakt

Behöver du komma i kontakt med regionernas kontaktpersoner eller arbetsgruppen Team tillgänglighet hos SKR? Här hittar du även hjälp och teknisk support med inrapportering.

Kontakta regionernas kontaktpersoner

Kontaktuppgifter till regionerna avseende mätning av väntetider

Kontakta Team tillgänglighet hos SKR

vardgaranti@skr.se

Hjälp och teknisk support med inrapportering

support-vantetider@skr.se