Publicerad 17 november 2022

Om du inte är nöjd med vården

Du kan lämna synpunkter eller klagomål om du har varit med om något inom vården som du inte är nöjd med. Det kan du göra både som patient och närstående. Dina synpunkter kan bidra till att vården blir bättre och säkrare.

Är det något inom vården du inte är nöjd med? Läs mer på 1177 vad som gäller för dig i din situation. Du hittar information vad som gäller för:

  • att kontakta mottagningen eller enheten
  • att lämna synpunkter och klagomål
  • hur Patientnämnden kan stödja dig
  • vad kan du som är barn eller ung göra?
  • IVO - Inspektionen för vård och omsorg
  • diskriminering eller brott.

Om du inte är nöjd med vården 1177.se

Kontakta oss

Kontakta Väntetider i vården


Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.