Publicerad 24 maj 2023

Överenskommelse för ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården

SKR och staten har träffat en överenskommelse för 2023 för ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården. Överenskommelsen inriktas på att korta väntetiderna till vårdinsatser, öka måluppfyllelsen för vårdgarantin och bidra till genomförande av insatser i de regionala handlingsplanerna.

Vad innebär överenskommelsen 2023?

Arbetet för ökad tillgänglighet sker i huvudsak i regionerna, och överenskommelsen för ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården 2023 syftar till att stimulera till regionala insatser som bidrar till förbättringar i form av kortare väntetider.

Tillgänglighet är ett långsiktigt arbete. Det finns fortsatt stora behov av att fokusera på insatser som syftar till att korta väntetiderna till vård. En följd av den enorma omställning som hälso- och sjukvården behövde göra under pandemin är att fler patienter än tidigare har fått vänta längre på vård.

Överenskommelse Ökad tillgänglighet i hälso-och sjukvården 2023 (PDF) Pdf, 598 kB.

Överenskommelsens omfattning

Överenskommelsen för år 2023 omfattar 2 952 miljoner kronor, fördelat på två block.

Block 1 på 2 500 miljoner kronor betalas ut baserat på regionernas uppfyllnadsgrad av prestationskraven. Regionerna kan kvalificera sig genom att

  • korta väntetiderna jämfört med föregående år
  • ha en hög måluppfyllelse av vårdgarantin, utifrån väntetiderna till utpekade vårdinsatser inom primärvården, inom specialiserad vård och inom barn- och ungdomspsykiatrin, BUP.

Block 2, utvecklingsblocket på 440 miljoner kronor, fördelas och betalas ut enligt befolkningsmängd. Medlen ska bland annat bidra till genomförande av insatser i den regionala handlingsplanen. Regionerna ska fortsätta att rapportera och kvalitetssäkra väntetidsdata till den nationella väntetidsdatabasen i enlighet med de överenskomna anvisningarna för modellerna för uppföljning av tillgänglighet.

SKR:s åtagande 2023

  • SKR tilldelas 12 miljoner kronor i överenskommelsen för 2023.
  • Huvuduppgiften för SKR är att fortsätta förvaltning och utvecklingen av den nationella väntetidsdatabasen, så att regionerna kan få en bättre nationell jämförbarhet av tillgänglighet. Resultaten från väntetidsdatabasen ska presenteras publikt via webbplatsen Väntetider i vården.
  • SKR ska på olika sätt stödja regionerna i det fortsatta utvecklingsarbetet.
  • SKR ska även vara behjälpliga med data från väntetidsdatabasen till Socialdepartementet och Socialstyrelsen för att möjliggöra uppföljning av insatser.

Överenskommelsen 2022

SKR har lämnat in en verksamhetsrapport till Socialdepartementet för överenskommelsen Ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården 2022. Väntetiderna inom framför allt den specialiserade vården är fortsatt påverkade av pandemin då vården fick ställa om och patienters sökmönster ändrades. Vårdens förändrade förutsättningar har påverkat SKR och det stöd som ges till regionerna och den samverkan som sker mellan regionerna.

Verksamhetsrapport Överenskommelse ökad tillgänglighet 2022 (PDF) Pdf, 158 kB.

Överenskommelse Ökad tillgänglighet i hälso-och sjukvården 2022 (PDF) Pdf, 496 kB.

Tilläggsöverenskommelse om en ökad tillgänglighet, april 2022 (PDF) Pdf, 172 kB.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Annika Brodin-Blomberg
    Samordnare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.