Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting

Medicinsk bedömning

En person som kontaktar primärvården för ett nytt eller försämrat hälsoproblem har rätt till en medicinsk bedömning inom tre dagar. Bedömningen ska göras av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal inom primärvården.

Primärvårdens uppdrag kan variera mellan regionerna vilket kan påverka de redovisade resultaten. Väntetiderna kan återspegla arbetssätt som är anpassade till den tidigare vårdgarantin. Att förändra arbetssätt tar tid, en viktig aspekt att beakta vid analys och tolkning av resultaten.

Data publiceras och uppdateras kontinuerligt utifrån hur respektive region rapporterar sin tillgänglighet.

Läs mer om vad som mäts och hur

Laddar in data...

Andel patienter som fått medicinsk bedömning inom tre dagar (per månad)

Plats: Tid: Tidsintervall: Kön:
Yrkesgrupp: Besöksform: Ägarform:

Andel patienter som fått medicinsk bedömning inom tre dagar (per yrkesgrupp)

Plats: Tid: Tidsintervall: Kön:
Yrkesgrupp: Besöksform: Ägarform:

Andel patienter som fått medicinsk bedömning inom tre dagar (per region/vårdcentral)

Plats: Tid: Tidsintervall: Kön:
Yrkesgrupp: Besöksform: Ägarform:

Översikt, medicinsk bedömning

Exportera till Excel

* Antal under 20 innebär att det finns för få antal för att redovisas