Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting

Kömiljarden 2019

Överenskommelsen ”En ny och uppdaterad kömiljard” mellan SKL och regeringen omfattar totalt 1,61 miljarder kronor. Åttio procent av medlen är prestationsbundna. Övriga 20 procent fördelas jämt mellan regionerna, beräknat på antalet invånare.

För att få del av prestationsmedlen ska regionerna visa att de minskat väntetiderna i den specialiserade vården från hösten 2018 till hösten 2019. Medel betalas också ut till de regioner där minst 71 procent av patienterna kommer i kontakt med den specialiserade vården eller får en operation eller behandling inom 60 dagar.

Utbetalningarna sker vid ett tillfälle under hösten (omkring den 20 december) utifrån regionernas rapporterade siffror för september, oktober respektive november.

Laddar in data...

Relativ förändring Andel väntande inom 90 dagar

Exportera till Excel

Andel väntande inom 60 dagar

Exportera till Excel