Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting
Tillbaka till nyheter

Region Norrbotten "först" med utökad primärvårdsuppföljning

Region Norrbotten har nu som första region efter pilotverksamheterna i Jönköping och Örebro börjat redovisa tillgängligheten till samtliga yrkesgrupper inom primärvården. Från och med juni levererar de nu data enligt den gemensamt framtagna modellen för utvidgad uppföljning av tillgänglighet i primärvård.

Ett av målen i 2018 års överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting är att alla landsting och regioner senast januari 2019 ska redovisa de uppgifter som efterfrågas i den utökade uppföljningsmodellen.

Först ut med att införa den nya uppföljningsmodellen efter att pilotverksamheterna i Jönköping och Örebro visat vägen är alltså Region Norrbotten.

– Regionen ser detta som ett värdefullt sätt att följa primärvårdens väntetider och vi har därför fått det stöd vi behövt både från ledning och övriga, berättar Kommentar Monica Kokkonen, utvecklingsledare vid Analys- och planeringsenheten i Region Norrbotten. 

– Vi är en liten region med korta beslutsvägar och ett vårdsystem som innehåller de mätpunkter vi behöver för att kunna leverera data. Och med en liten arbetsgrupp med bra nyckelroller så har vårt införandearbete gått smidigt.

Under hösten ska regionen kvalitetssäkra de inrapporterade uppgifterna för att säkerställa att de har en hundraprocentigt implementerad rapportering vid starten av 2019.

Redovisning av utökad uppföljning i primärvården

2018-06-18