Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting
Tillbaka till nyheter

Sexton regioner delar på första omgången av kömiljarden

10 av 21 regioner har minskat väntetiden till första besöket i specialistvården i september 2019 jämfört med samma månad förra året. 11 regioner har under samma tid minskat väntetiderna till operation eller behandling. Det visar den första uppföljningen av väntetiderna enligt den nya kömiljarden.

Överenskommelsen om en ny och uppdaterad kömiljard omfattar totalt 1,61 miljarder kronor. Åttio procent av medlen är prestationsbundna. Övriga 20 procent fördelas mellan regionerna i relation till antalet invånare. Medlen betalas ut genom en (1) utbetalning omkring den 20 december baserat på regionernas resultat i tre mätningar; september, oktober och november.

För att få del av prestationsmedlen ska regionerna ha minskat väntetiderna i den specialiserade vården från hösten 2018 till hösten 2019. Medel betalas också ut till de regioner där minst 71 procent av patienterna kommer i kontakt med den specialiserade vården eller får en operation eller behandling inom 60 dagar.

16 regioner får prestationsmedel

I sex regioner kom fler än 71 procent av patienterna i kontakt med specialistvården inom 60 dagar. I fyra regioner fick mer än 71 procent av patienterna en operation eller behandling inom 60 dagar. Det är de regionerna, samt de regioner som visat på förbättringar sedan förra året (totalt 16 regioner), som får del av den första av tre prestationsbaserade utbetalningar av medel utifrån kömiljarden.

 

Fakta vårdgarantin

Vårdgarantin innebär att vård ska erbjudas inom en viss tid. Det är en lagstadgad rättighet som anger inom vilka tidsgränser vård ska erbjudas, efter att beslut om vård har fattats.

0 – Kontakt med primärvården samma dag

3 – Medicinsk bedömning i primärvården inom tre dagar

90 – Besök inom den planerade specialiserade vården inom 90 dagar

90 – Behandling/operation påbörjad inom 90 dagar

2019-10-22