Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting
Tillbaka till nyheter

Förstärkt vårdgaranti ska öka primärvårdens tillgänglighet

Vid årsskiftet förändrades vårdgarantin i primärvården. Alla patienter som omfattas av den förstärkta vårdgarantin ska nu kunna få en första medicinsk bedömning inom tre dagar. Det innebär att patienter kan få rätt hjälp med mindre väntan.

Tidigare innebar vårdgarantin i primärvården att patienten skulle få träffa en läkare inom sju dagar. Den förstärkta vårdgarantin som trädde i kraft den 1 januari innebär att patienter med ett nytt eller förvärrat hälsoproblem ska få en medicinsk bedömning av en läkare eller annan legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal inom tre dagar. Vem patienten ska träffa beror på patientens behov.

– Tanken med den förstärkta vårdgarantin är inte bara att korta tiden till första besöket, det handlar också om att patienterna snabbare ska få en medicinsk bedömning av någon med kompetens inom det område patienten söker vård för. Det är mycket bättre att exempelvis en person som behöver träffa en fysioterapeut får göra det direkt och inte behöver bedömas av en läkare först, säger Anders Henriksson, förste vice ordförande i Sveriges Kommuner och Landsting.

0 – 3 – 90 – 90

Från årsskiftet är vårdgarantins tidsgränser 0 – 3 – 90 – 90 dagar. Det betyder att man som patient ska:

  • Få kontakt med primärvården inom 0 dagar (samma dag patienten tar kontakt).
  • Få en medicinsk bedömning av legitimerad personal i primärvården inom 3 dagar.
  • Få ett första besök i den specialiserade vården inom 90 dagar.
  • Efter beslut, få en operation/åtgärd inom den specialiserade vården inom 90 dagar.

Ny uppföljningsmodell lanseras i mars 2019

För att följa upp den förstärkta vårdgarantin har en ny modell för primärvårdsuppföljning tagits fram tillsammans med landsting och regioner. Den nya uppföljningsmodellen kommer att införas i alla regioner under 2019. Den första dataredovisningen kommer att publiceras i början på mars.

2019-01-18