Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting
Tillbaka till nyheter

Första redovisningen av förstärkta vårdgarantin

Idag publicerar Sveriges Kommuner och Landsting den första uppföljningen av den förstärkta vårdgarantin i primärvården. I redovisningen ingår uppgifter från nio regioner som börjat leverera uppföljningsdata enligt de nya rutinerna.

Den förstärkta vårdgarantin i primärvården innebär att alla patienter som omfattas av den förstärkta vårdgarantin ska få en första medicinsk bedömning av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal i primärvården inom tre dagar. Vem patienten ska träffa beror på patientens behov.

Hittills i år har primärvården i landet haft över 200 000 patientkontakter som räknas som besök enligt vårdgarantin. Av dessa har 81 procent genomförts inom 3 dagar. I siffran ingår alla vårdgarantiklassade patientkontakter med alla yrkeskategorier i primärvården under januari 2019 i de nio regioner som ingår i resultatredovisningen.

Data från tolv av 21 regioner

Än så länge är det tolv regioner som levererat data enligt uppföljningsmodellen för den förstärkta vårdgarantin. Av dessa kan resultaten för nio av dem redovisas.

För regionerna Dalarna och Värmland saknas uppgifter om medicinsk bedömning, vilket gör att deras resultat för tillfället inte kan visas. Region Skåne har levererat data i enlighet med kraven, men av tekniska orsaker har databasen vid SKL inte kunnat ta emot den stora mängd data som den nya primärvårdsuppföljningen innebär. Dessa problem kommer att åtgärdas inom kort.

Övriga regioner som ännu inte levererat uppföljningsdata kommer enligt egna beräkningar att börja skicka in uppgifter under våren. Resultaten kommer fortlöpande att publiceras i takt med att de levererar data.

0 – 3 – 90 – 90

Från årsskiftet är vårdgarantins tidsgränser 0 – 3 – 90 – 90 dagar. Det betyder att man som patient ska:

  • Få kontakt med primärvården inom 0 dagar (samma dag patienten tar kontakt).
  • Få en medicinsk bedömning av legitimerad personal i primärvården inom 3 dagar.
  • Få ett första besök i den specialiserade vården inom 90 dagar.
  • Efter beslut, få en operation/åtgärd inom den specialiserade vården inom 90 dagar.

Resultat för besök i primärvården – medicinsk bedömning

2019-03-05