Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting
Tillbaka till nyheter

Fler regioner med i senaste primärvårdsuppföljningen

Nu har Sveriges Kommuner och Landsting publicerat februari månads uppgifter om regionernas uppföljning av den förstärkta vårdgarantin i primärvården. Tre regioner har tillkommit i redovisningen utöver de nio som ingick i januari månads uppföljning.

Regionerna Gotland, Värmland och Östergötland har tillkommit i denna månads redovisning. Region Västmanland har dock inte levererat uppgifter för februari, vilket innebär att det nu är uppgifter från 11 regioner som ingår i redovisningen.

Det har funnits en oro för att tillgängligheten till läkare skulle bli sämre med den förstärkta vårdgarantin. Den en nu publicerade uppföljningen visar inga tecken på att det är så.

87 procent av de patienter som ingår i redovisningen har fått en medicinsk bedömning av en läkare inom 3 dagar. Vid den senaste uppföljningen av den tidigare vårdgarantin var det 89 procent som fick träffa en läkare inom 7 dagar. 

2019-04-04