Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting
Tillbaka till nyheter

Åtta av tio får träffa en primärvårdsläkare inom 3 dagar

Augusti månads uppföljning av vårdgarantin i primärvården är publicerad. Uppgifter från 16 regioner ingår i redovisningen. 85 procent av de som behöver träffa en primärvårdsläkare får en läkarbedömning gjord inom 3 dagar.

Vårdgarantin innebär att den som söker och behöver vård i primärvården ska få en medicinsk bedömning av legitimerad personal som är bäst lämpad inom tre dagar.

Av de som behöver träffa en sjuksköterska för en sådan bedömning får 86 procent göra det inom tre dagar. Av de som behöver få en medicinsk bedömning av en läkare får 85 procent en sådan bedömningen inom tre dagar. Det visar den senaste uppföljningen av vårdgarantin inom primärvården.

Omställning tar tid

Mätningen visar också att det tar tid att etablera nya arbetssätt. Av de som behöver träffa till exempel en fysioterapeut, psykolog, arbetsterapeut eller kurator är det mellan 40 och 58 procent som får göra det inom tre dagar.

I redovisningen ingår uppgifter från 16 regioner. Region Skåne och Stockholm rapporterar in uppgifter men deras data ska kvalitetssäkras innan publicering. Regionerna Jämtland-Härjedalen, Västra Götaland och Västerbotten rapporterar ännu inte in uppgifter till SKL.

2019-10-22