Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting
Tillbaka till nyheter

Ökad belastning på primärvården

Höstens uppföljning inom primärvården av tillgängligheten i enlighet med vårdgarantin visar att antalet besök ökat med nästan 10 000 sedan vårens mätning. Det kan vara en av förklaringarna till att tillgängligheten blivit något lägre än tidigare.

Andelen patienter som får träffa en läkare inom vårdgarantins 7 dagar ligger nu strax under 90 procent. Tidigare har den legat ett par procentenheter över 90 procent. I sex landsting/regioner är andelen som får träffa läkare inom 7 dagar över 90 procent, med Region Jämtland/Härjedalen i topp med 97 procent. 

Läkarbesök samma dag

Andelen patienter som får träffa en läkare samma dag de tar kontakt med primärvården har minskat något. I höstens mätning är det 6 av 10 som får läkartid samma dag, i våras var det 7 av 10. 

Telefontillgänglighet

Telefontillgängligheten har förbättrats något. Andelen besvarade telefonsamtal av det totala antalet samtal mäts vid vårdcentraler med datoriserade telefonisystem. Resultaten baserar sig liksom i tidigare mätningar på drygt 2 miljoner inkommande samtal. Av dessa samtal besvarades nära 1,8 miljoner samma dag, vilket ger en tillgänglighet i enlighet med vårdgarantin på 88 procent.

Höstens uppföljning av primärvårdens tillgänglighet i alla landsting och regioner

Fakta

  • Uppföljning av primärvårdens tillgänglighet till läkarbesök genomförs under tio vardagar med normala öppettider två gånger per år, vår och höst. Den aktuella mätningen genomfördes 15-26 oktober.
  • Telefonmätningen avser alla samtal till sjukvårdsvårdgivning eller tidsbeställning under en hel månad, i detta fall oktober månad.
  • I den senaste mätningen har 1 087 vårdcentraler redovisat uppgifter, vilket motsvarar cirka 95 procent av alla landets vårdcentraler.
  • Inom landstingens primärvård finns både offentligt och privat drivna vårdcentraler. Av de vårdcentraler som deltog i den senaste mätningen var cirka 40 procent privat och cirka 60 procent offentligt drivna.
2018-12-06