Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting
Tillbaka till nyheter

Oförändrad tillgänglighet i primärvården

Vårens uppföljning av tillgängligheten i primärvården visar få förändringar jämfört med föregående mätning. I sju av tjugoen landsting fick 9 av 10 patienter under mätperioden tid för ett läkarbesök inom 7 dagar. I övriga landsting var det cirka 8 av 10 som fick träffa läkare inom vårdgarantins tidsgräns.

Läkarbesök

Av de sju landsting där över 90 procent av patienterna fick träffa läkare inom 7 dagar ligger Region Gotland i topp med 95 procent. Det innebär en förbättring med 4 procentenheter sedan förra mätningen.

Nästan 7 av 10 patienter i landet får träffa läkaren samma dag som de hör av sig till vård-/hälsocentralen. Det är en marginell förbättring jämfört med förra mätningen.

Telefontillgänglighet

Andelen besvarade telefonsamtal av det totala antalet samtal mäts vid vårdcentraler med datoriserade telefonisystem. Resultaten baserar sig liksom i tidigare mätningar på snudd på 2 miljoner inkommande samtal. Av dessa samtal besvarades 1,7 miljoner samma dag, vilket ger en tillgänglighet i enlighet med vårdgarantin på 86 procent.

Vårens uppföljning av primärvårdens tillgänglighet i alla landsting och regioner

Fakta

  • Uppföljning av primärvårdens tillgänglighet till läkarbesök genomförs under tio vardagar med normala öppettider två gånger per år, vår och höst. Den aktuella mätningen genomfördes 12-23 mars.
  • Telefonmätningen avser alla samtal till sjukvårdsvårdgivning eller tidsbeställning under en hel månad, i detta fall mars månad.
  • I den senaste mätningen har 1 081 vårdcentraler redovisat uppgifter, vilket motsvarar cirka 94 procent av alla landets vårdcentraler.
  • Inom landstingens primärvård finns både offentligt och privat drivna vårdcentraler. Av de vårdcentraler som deltog i den senaste mätningen var cirka 40 procent privat och cirka 60 procent offentligt drivna.
2018-05-08