Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting
Tillbaka till nyheter

Ny modell för uppföljning av primärvårdens tillgänglighet

Fyra av tio patienter i regionerna Jönköping och Örebro som träffar en fysioterapeut vid sitt första besök i primärvården får tid inom 3 dagar. Det visar en helt ny modell för utökad primärvårdsuppföljning som nu har publicerats här på sajten.

Primärvården i Sverige tar emot omkring 45 miljoner patientbesök varje år. Hittills har väntetiden till dessa besök endast följts upp för en del av läkarbesöken.

För att redovisa primärvårdens tillgänglighet ur ett bredare perspektiv, istället för att enbart fokusera på vårdgarantins tidsgränser, utvecklade SKL och landstingen under 2016 en modell för utökad primärvårdsuppföljning. Förra året började modellen införas och testas i form av pilotprojekt i regionerna Jönköping och Örebro.

Nu har den första redovisningen av deras rapportering publicerats på SKLs webbplats vantetider.se. Resultaten redovisas på prov och ska ses som ett exempel på hur data kan komma att presenteras då alla landsting infört den utökade uppföljningen. Modellen gör det möjligt att följa upp den av regeringen föreslagna utvidgade vårdgarantin inom primärvården.

Uppföljningen omfattar uppgifter om väntetid i antal dagar till ett första besök hos någon inom respektive yrkesgrupp i primärvården och redovisas i form av andel besök uppdelade på tidsintervallen samma dag, 0-3 dagar eller 0-7 dagar.

Som framgår av den publicerade rapporteringen är det idag i båda länen förhållandevis långa väntetider till besök hos andra yrkesgrupper än till läkare. Detta återspeglar dagens vårdgaranti, som enbart omfattar nybesök till allmänläkare. Primärvårdens uppdrag, som kan variera mellan regioner och landsting är också en faktor som påverkar det redovisade resultatet.

Mer om redovisningen av utökad primärvårdsuppföljning

2018-03-15