Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting
Tillbaka till nyheter

Frågor och svar om utökad primärvårdsuppföljning

Då landstingen börjar införa den nya uppföljningsmodellen uppstår lätt en rad frågor om rutiner, tolkningar och definitioner. Nu har projektledningen vid SKL publicerat ett dokument med en samling av sådana frågor och svar.

I samband med införandet av den nya utvidgade uppföljningsmodellen har projektledningen vid SKL fått en rad frågor som rör rapporteringsrutiner, tolkningar av innebörden i olika instruktioner och definitioner av olika begrepp som används i modellen.

Nu har projektet ställt samman en samling med sådana frågor och svar. Dokumentet återfinns på informationssidan om utökad primärvårdsuppföljning. Det kommer löpande att uppdateras vid behov. 

Frågor och svar om utökad primärvårdsuppföljning

2018-06-29