Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting

Planerad specialiserad vård - Operation/Åtgärd

Alla patienter ska efter beslut få en operation/åtgärd inom den specialiserade vården inom 90 dagar enligt den nationella vårdgarantin. Här visas måluppfyllelsen, dvs andel väntande patienter som har väntat 90 dagar eller kortare på en operation/åtgärd under den aktuella mätperioden.
Läs mer om vad som mäts och hur

Laddar in data...

loader-image

Urval: Västra Götaland

Läs mer

Uppgifter för 2009 och 2010 är inte jämförbara med 2011 och framåt på grund av förändrade anvisningar. Uppgiften kan hämtas via respektive landstings kontaktperson. 

 

Kontaktpersoner

Måluppfyllelse operation/åtgärd

Mars 2019

  • 70%
  • 64%
  • Måluppfyllelse vårdgaranti
  • 64% (Alla regioner: 70%)
Andel väntande patienter som väntat 90 dagar eller kortare på en beslutad operation/åtgärd i specialiserad vård.
  Apr 2018 Maj 2018 Juni 2018 Juli 2018 Aug 2018 Sep 2018 Okt 2018 Nov 2018 Dec 2018 Jan 2019 Feb 2019 Mars 2019
Urval 69% 67% 66% 63% 60% 62% 67% 68% 66% 65% 61% 64%
Alla regioner 74% 73% 70% 65% 60% 64% 71% 74% 71% 69% 68% 70%
Andel väntande patienter som väntat 90 dagar eller kortare på en operation/åtgärd i specialiserad vård, per månad.

Hur länge har man väntat?

  • 0-30 dagar 8 289 st (32,9%)
  • 31-60 dagar 5 229 st (20,8%)
  • 61-90 dagar 2 586 st (10,3%)
  • Längre än 90 dagar 9 069 st (36%)
Antal dagar väntande patienter har väntat, samt fördelningen i procent (exklusive patienter som själva valt att vänta).

Antal väntande till operation/åtgärd

Urval:
25 173
Alla regioner:
121 461
Totalt antal väntande patienter vid mättillfället (exklusive patienter som själva valt att vänta).

Svarsfrekvens

Väntande:
94%
Svarsfrekvens för rapporteringen till den nationella väntetidsdatabasen.

Patientvald väntan

Urval:
2%
Alla regioner:
4%
Andel patienter som själva valt att avstå från erbjuden tid inom vårdgarantins gräns. Dessa patienter ingår inte när måluppfyllelsen räknas ut.

Översikt

Exportera till Excel
Landsting Måluppfyllelse vårdgarantin
Väntande totalt
(inkl PVV)
Väntande totalt
(exkl PVV)
Väntande 90 dgr eller kortare Andel PVV
Alla regioner
70 % 126 211 st 121 461 st 85 353 st 4 %
Västra Götaland
64 % 25 565 st 25 173 st 16 104 st 2 %
Alingsås lasarett
84 % 618 st 570 st 480 st 8 %
Angereds Närsjukhus, Göteborg
83 % 381 st 368 st 305 st 3 %
Art Clinic, Göteborg
100 % 57 st 57 st 57 st 0 %
Aveny Ögonklinik, Göteborg
Ej deltagit Ej deltagit Ej deltagit Ej deltagit Ej deltagit
Capio Lundby Närsjukhus, Göteborg
98 % 361 st 355 st 348 st 2 %
Capio Medocular, Göteborg
Ej deltagit Ej deltagit Ej deltagit Ej deltagit Ej deltagit
Capio Movement AB (VGR)
Ej deltagit Ej deltagit Ej deltagit Ej deltagit Ej deltagit
Carlanderska, Göteborg
99 % 125 st 122 st 121 st 2 %
Centrum för Obesitas/Göteborg
87 % 71 st 71 st 62 st 0 %
Centrum för Obesitas/Skaraborg
99 % 67 st 67 st 66 st 0 %
Cevita Care AB (VGR)
Ej deltagit Ej deltagit Ej deltagit Ej deltagit Ej deltagit
Citysjukhuset +7, Göteborg
100 % 32 st 32 st 32 st 0 %
Frölunda specialistsjukhus, Göteborg
98 % 482 st 448 st 439 st 7 %
GHP Ortho Center Göteborg
100 % 10 st 9 st 9 st 10 %
Göteborg Hand Center
100 % 50 st 50 st 50 st 0 %
Göteborgs Urologmottagning
N/A 0 st 0 st 0 st 0 %
Hörseldiagnostik och rehabilitering, Fyrbodal
100 % 698 st 698 st 698 st 0 %
Hörseldiagnostik och rehabilitering, Göteborg
100 % 899 st 899 st 895 st 0 %
Hörseldiagnostik och rehabilitering, Skaraborg
100 % 260 st 260 st 260 st 0 %
Hörseldiagnostik och rehabilitering, Södra Älvsborg
99 % 517 st 517 st 511 st 0 %
Kungälvs sjukhus
80 % 671 st 648 st 519 st 3 %
NU-sjukvården (NÄL och Uddevalla)
74 % 3 252 st 3 157 st 2 351 st 3 %
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
42 % 11 035 st 11 035 st 4 599 st 0 %
Scanloc Healthcare AB/Scanloc Ögon
100 % 3 st 3 st 3 st 0 %
Skaraborgs sjukhus (Skövde, Falköping, Mariestad, Lidköping)
71 % 2 574 st 2 479 st 1 748 st 4 %
Spine Center, Göteborg
100 % 62 st 57 st 57 st 8 %
Södra Älvsborgs Sjukhus, Borås/Skene
76 % 3 340 st 3 271 st 2 494 st 2 %