Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting

Planerad specialiserad vård - Operation/Åtgärd

Alla patienter ska efter beslut få en operation/åtgärd inom den specialiserade vården inom 90 dagar enligt den nationella vårdgarantin. Här visas måluppfyllelsen, dvs andel väntande patienter som har väntat 90 dagar eller kortare på en operation/åtgärd under den aktuella mätperioden.
Läs mer om vad som mäts och hur

Laddar in data...

loader-image

Urval: Västra Götaland

Läs mer

Uppgifter för 2009 och 2010 är inte jämförbara med 2011 och framåt på grund av förändrade anvisningar. Uppgiften kan hämtas via respektive landstings kontaktperson. 

 

Kontaktpersoner

Måluppfyllelse operation/åtgärd

Januari 2019

  • 69%
  • 65%
  • Måluppfyllelse vårdgaranti
  • 65% (Alla regioner: 69%)
Andel väntande patienter som väntat 90 dagar eller kortare på en beslutad operation/åtgärd i specialiserad vård.
  Feb 2018 Mars 2018 Apr 2018 Maj 2018 Juni 2018 Juli 2018 Aug 2018 Sep 2018 Okt 2018 Nov 2018 Dec 2018 Jan 2019
Urval 67% 68% 69% 67% 66% 63% 60% 62% 67% 68% 66% 65%
Alla regioner 72% 73% 74% 73% 70% 65% 60% 64% 71% 74% 71% 69%
Andel väntande patienter som väntat 90 dagar eller kortare på en operation/åtgärd i specialiserad vård, per månad.

Hur länge har man väntat?

  • 0-30 dagar 7 935 st (32%)
  • 31-60 dagar 4 824 st (19,4%)
  • 61-90 dagar 3 458 st (13,9%)
  • Längre än 90 dagar 8 606 st (34,7%)
Antal dagar väntande patienter har väntat, samt fördelningen i procent (exklusive patienter som själva valt att vänta).

Antal väntande till operation/åtgärd

Urval:
24 823
Alla regioner:
126 802
Totalt antal väntande patienter vid mättillfället (exklusive patienter som själva valt att vänta).

Svarsfrekvens

Väntande:
91%
Svarsfrekvens för rapporteringen till den nationella väntetidsdatabasen.

Patientvald väntan

Urval:
2%
Alla regioner:
4%
Andel patienter som själva valt att avstå från erbjuden tid inom vårdgarantins gräns. Dessa patienter ingår inte när måluppfyllelsen räknas ut.

Översikt

Exportera till Excel
Landsting Måluppfyllelse vårdgarantin
Väntande totalt
(inkl PVV)
Väntande totalt
(exkl PVV)
Väntande 90 dgr eller kortare Andel PVV
Alla regioner
69 % 132 093 st 126 802 st 88 082 st 4 %
Västra Götaland
65 % 25 373 st 24 823 st 16 217 st 2 %
Alingsås lasarett
74 % 609 st 569 st 421 st 7 %
Angereds Närsjukhus, Göteborg
85 % 389 st 371 st 317 st 5 %
Art Clinic, Göteborg
Ej deltagit Ej deltagit Ej deltagit Ej deltagit Ej deltagit
Aveny Ögonklinik, Göteborg
Ej deltagit Ej deltagit Ej deltagit Ej deltagit Ej deltagit
Capio Lundby Närsjukhus, Göteborg
98 % 311 st 302 st 295 st 3 %
Capio Medocular, Göteborg
Ej deltagit Ej deltagit Ej deltagit Ej deltagit Ej deltagit
Capio Movement AB (VGR)
Ej deltagit Ej deltagit Ej deltagit Ej deltagit Ej deltagit
Carlanderska, Göteborg
100 % 83 st 79 st 79 st 5 %
Centrum för Obesitas/Göteborg
94 % 49 st 47 st 44 st 4 %
Centrum för Obesitas/Skaraborg
94 % 80 st 77 st 72 st 4 %
Cevita Care AB (VGR)
Ej deltagit Ej deltagit Ej deltagit Ej deltagit Ej deltagit
Citysjukhuset +7, Göteborg
N/A 0 st 0 st 0 st 0 %
Frölunda specialistsjukhus, Göteborg
93 % 577 st 548 st 511 st 5 %
GHP Ortho Center Göteborg
100 % 26 st 26 st 26 st 0 %
Göteborg Hand Center
Ej deltagit Ej deltagit Ej deltagit Ej deltagit Ej deltagit
Göteborgs Urologmottagning
N/A 0 st 0 st 0 st 0 %
Hörseldiagnostik och rehabilitering, Fyrbodal
100 % 786 st 786 st 786 st 0 %
Hörseldiagnostik och rehabilitering, Göteborg
99 % 973 st 973 st 967 st 0 %
Hörseldiagnostik och rehabilitering, Skaraborg
100 % 228 st 228 st 228 st 0 %
Hörseldiagnostik och rehabilitering, Södra Älvsborg
99 % 559 st 559 st 556 st 0 %
Kungälvs sjukhus
80 % 696 st 681 st 548 st 2 %
NU-sjukvården (NÄL och Uddevalla)
68 % 3 435 st 3 323 st 2 272 st 3 %
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
48 % 10 310 st 10 179 st 4 883 st 1 %
Scanloc Healthcare AB/Scanloc Ögon
Ej deltagit Ej deltagit Ej deltagit Ej deltagit Ej deltagit
Skaraborgs sjukhus (Skövde, Falköping, Mariestad, Lidköping)
65 % 2 702 st 2 596 st 1 681 st 4 %
Spine Center, Göteborg
91 % 64 st 57 st 52 st 11 %
Södra Älvsborgs Sjukhus, Borås/Skene
72 % 3 496 st 3 422 st 2 479 st 2 %