Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting

Planerad specialiserad vård - Förstabesök

Alla patienter ska få ett förstabesök i den specialiserade vården inom 90 dagar enligt den nationella vårdgarantin. Här visas måluppfyllelsen, dvs andel väntande patienter som har väntat 90 dagar eller kortare på ett förstabesök under den aktuella mätperioden.
Läs mer om vad som mäts och hur

Laddar in data...

Urval: Västmanland

Läs mer

Uppgifter för 2009 och 2010 är inte jämförbara med 2011 och framåt på grund av förändrade anvisningar. Uppgiften kan hämtas via respektive landstings kontaktperson. 

 

Kontaktpersoner

Måluppfyllelse förstabesök

Augusti 2019

  • 73%
  • 73%
  • Måluppfyllelse vårdgaranti
  • 73% (Alla regioner: 73%)
Andel väntande patienter som väntat 90 dagar eller kortare på ett beslutat besök i specialiserad vård.
Område Sep 2018 Okt 2018 Nov 2018 Dec 2018 Jan 2019 Feb 2019 Mars 2019 Apr 2019 Maj 2019 Juni 2019 Juli 2019 Aug 2019
Urval 76% 82% 83% 79% 75% 77% 78% 78% 77% 75% 74% 73%
Alla regioner 76% 82% 84% 81% 79% 80% 82% 82% 81% 79% 76% 73%
Andel väntande patienter som väntat 90 dagar eller kortare på ett beslutat besök i specialiserad vård, per månad.

Hur länge har man väntat?

  • 0-30 dagar 2 196 st (30,9%)
  • 31-60 dagar 1 524 st (21,5%)
  • 61-90 dagar 1 462 st (20,6%)
  • Längre än 90 dagar 1 919 st (27%)
Antal dagar väntande patienter har väntat, samt fördelningen i procent (exklusive patienter som själva valt att vänta).

Antal väntande till förstabesök

Urval:
7 101
Alla regioner:
312 277
Totalt antal väntande patienter vid mättillfället (exklusive patienter som själva valt att vänta).

Svarsfrekvens

Väntande:
100%
Svarsfrekvens för rapporteringen till den nationella väntetidsdatabasen.

Patientvald väntan

Urval:
13%
Alla regioner:
4%
Andel patienter som själva valt att avstå från erbjuden tid inom vårdgarantins gräns. Dessa patienter ingår inte när måluppfyllelsen räknas ut.

Översikt

Exportera till Excel
Landsting Måluppfyllelse vårdgarantin
Väntande totalt
(inkl PVV)
Väntande totalt
(exkl PVV)
Väntande 90 dgr eller kortare Andel PVV
Alla regioner
73 % 323 826 st 312 277 st 227 628 st 4 %
Västmanland
73 % 8 180 st 7 101 st 5 182 st 13 %
BUP-mottagning, Fagersta
88 % 8 st 8 st 7 st 0 %
BUP-mottagning, Köping
69 % 41 st 36 st 25 st 12 %
BUP-mottagning, Sala
100 % 3 st 2 st 2 st 33 %
BUP-mottagning, Västerås
94 % 48 st 34 st 32 st 29 %
Vuxenpsykiatriska mottagningen Väster, Västerås
0 % 4 st 3 st 0 st 25 %
Vuxenpsykiatriska mottagningen Öster, Västerås
80 % 5 st 5 st 4 st 0 %
Vuxenpsykiatriska mottagningen, Fagersta
94 % 18 st 18 st 17 st 0 %
Vuxenpsykiatriska mottagningen, Köping
83 % 37 st 35 st 29 st 5 %
Vuxenpsykiatriska mottagningen, Sala
100 % 9 st 9 st 9 st 0 %
Vuxenpsykiatriska mottagningen, Västerås
98 % 100 st 100 st 98 st 0 %
Västmanlands sjukhus Fagersta
75 % 70 st 64 st 48 st 9 %
Västmanlands sjukhus Köping
69 % 702 st 690 st 475 st 2 %
Västmanlands sjukhus Sala
58 % 172 st 169 st 98 st 2 %
Västmanlands sjukhus Västerås
73 % 6 958 st 5 923 st 4 333 st 15 %
Ätstörningsenheten för barn och unga, Västerås
100 % 5 st 5 st 5 st 0 %