Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting

Barn- och ungdomspsykiatri, per månad

Här visas väntetidsstatistik för den specialiserade barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) för samtliga landsting, per månad. Statistiken nedan visar en sammanställning av väntetiderna till Första bedömning, Fördjupad utredning och Behandling uppdelat på två typer av redovisningar: Genomförda och Väntande.

    • Väntetiden för Genomförda avser patienter som fått en bedömning eller åtgärd inom BUP den senaste månaden. Uppgiften visar hur lång väntetiden faktiskt blev.
    • Väntande avser väntetiden för patienter som väntade på en bedömning eller åtgärd inom BUP vid det senaste månadsskiftet. Uppgiften visar en ögonblicksbild över väntetidsläget vid en given tidpunkt.
    • Målet är att patienten ska få en bedömning eller en åtgärd inom tidsgränsen 30 dagar.

Så läser du statistiken

Läs mer om den särskilda satsningen för barn och unga med psykisk ohälsa

Exportera till Excel

Första bedömning

Landsting / region Andel genomförda inom 30 dagar Antal genomförda totalt Antal genomförda exkl PVV Genomförda väntetid 30 dagar eller kortare PVV 31 dagar eller längre Svarsfrekvens
Alla regioner
53 % 2 803 st 2 260 st 1 206 st 543 st 98 %
Västmanland
14 % 79 st 57 st 8 st 22 st 100 %
BUP-mottagning, Fagersta 0 % 8 st 6 st 0 st 2 st 100 %
BUP-mottagning, Köping 0 % 15 st 14 st 0 st 1 st 100 %
BUP-mottagning, Sala 50 % 10 st 6 st 3 st 4 st 100 %
BUP-mottagning, Västerås 14 % 42 st 28 st 4 st 14 st 100 %
Ätstörningsenheten för barn och unga, Västerås 33 % 4 st 3 st 1 st 1 st 100 %

Fördjupad utredningFördjupad utredning

Landsting / region Andel genomförda inom 30 dagar Antal genomförda totalt Antal genomförda exkl PVV Genomförda väntetid 30 dagar eller kortare PVV 31 dagar eller längre Svarsfrekvens
Alla regioner
48 % 924 st 849 st 409 st 75 st 98 %
Västmanland
11 % 21 st 18 st 2 st 3 st 100 %
BUP-mottagning, Fagersta 0 % 2 st 2 st 0 st 0 st 100 %
BUP-mottagning, Köping 0 % 0 st 0 st 0 st 0 st 100 %
BUP-mottagning, Sala 0 % 4 st 4 st 0 st 0 st 100 %
BUP-mottagning, Västerås 17 % 15 st 12 st 2 st 3 st 100 %

BehandlingBehandling

Landsting / region Andel genomförda inom 30 dagar Antal genomförda totalt Antal genomförda exkl PVV Genomförda väntetid 30 dagar eller kortare PVV 31 dagar eller längre Svarsfrekvens
Alla regioner
63 % 1 318 st 1 234 st 780 st 84 st 96 %
Västmanland
43 % 15 st 14 st 6 st 1 st 100 %
BUP-mottagning, Fagersta 50 % 2 st 2 st 1 st 0 st 100 %
BUP-mottagning, Köping 0 % 3 st 3 st 0 st 0 st 100 %
BUP-mottagning, Sala 0 % 3 st 2 st 0 st 1 st 100 %
BUP-mottagning, Västerås 50 % 4 st 4 st 2 st 0 st 100 %
Ätstörningsenheten för barn och unga, Västerås 100 % 3 st 3 st 3 st 0 st 100 %