Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting

Planerad specialiserad vård - Operation/Åtgärd

Alla patienter ska efter beslut få en operation/åtgärd inom den specialiserade vården inom 90 dagar enligt den nationella vårdgarantin. Här visas måluppfyllelsen, dvs andel väntande patienter som har väntat 90 dagar eller kortare på en operation/åtgärd under den aktuella mätperioden.
Läs mer om vad som mäts och hur

Laddar in data...

loader-image

Urval: Västerbotten

Läs mer

Uppgifter för 2009 och 2010 är inte jämförbara med 2011 och framåt på grund av förändrade anvisningar. Uppgiften kan hämtas via respektive landstings kontaktperson. 

 

Kontaktpersoner

Måluppfyllelse operation/åtgärd

Februari 2019

  • 68%
  • 62%
  • Måluppfyllelse vårdgaranti
  • 62% (Alla regioner: 68%)
Andel väntande patienter som väntat 90 dagar eller kortare på en beslutad operation/åtgärd i specialiserad vård.
  Mars 2018 Apr 2018 Maj 2018 Juni 2018 Juli 2018 Aug 2018 Sep 2018 Okt 2018 Nov 2018 Dec 2018 Jan 2019 Feb 2019
Urval 58% 60% 59% 56% 47% 41% 46% 57% 65% 63% 61% 62%
Alla regioner 73% 74% 73% 70% 65% 60% 64% 71% 74% 71% 69% 68%
Andel väntande patienter som väntat 90 dagar eller kortare på en operation/åtgärd i specialiserad vård, per månad.

Hur länge har man väntat?

  • 0-30 dagar 1 958 st (32,9%)
  • 31-60 dagar 978 st (16,5%)
  • 61-90 dagar 750 st (12,6%)
  • Längre än 90 dagar 2 258 st (38%)
Antal dagar väntande patienter har väntat, samt fördelningen i procent (exklusive patienter som själva valt att vänta).

Antal väntande till operation/åtgärd

Urval:
5 944
Alla regioner:
124 803
Totalt antal väntande patienter vid mättillfället (exklusive patienter som själva valt att vänta).

Svarsfrekvens

Väntande:
98%
Svarsfrekvens för rapporteringen till den nationella väntetidsdatabasen.

Patientvald väntan

Urval:
3%
Alla regioner:
4%
Andel patienter som själva valt att avstå från erbjuden tid inom vårdgarantins gräns. Dessa patienter ingår inte när måluppfyllelsen räknas ut.

Översikt

Exportera till Excel
Landsting Måluppfyllelse vårdgarantin
Väntande totalt
(inkl PVV)
Väntande totalt
(exkl PVV)
Väntande 90 dgr eller kortare Andel PVV
Alla regioner
68 % 129 968 st 124 803 st 85 297 st 4 %
Västerbotten
62 % 6 110 st 5 944 st 3 686 st 3 %
Lycksele lasarett
90 % 621 st 611 st 547 st 2 %
Norrlands Universitetssjukhus, Umeå
55 % 4 463 st 4 334 st 2 405 st 3 %
Skellefteå lasarett
73 % 1 026 st 999 st 734 st 3 %