Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting

Planerad specialiserad vård - Operation/Åtgärd

Alla patienter ska efter beslut få en operation/åtgärd inom den specialiserade vården inom 90 dagar enligt den nationella vårdgarantin. Här visas måluppfyllelsen, dvs andel väntande patienter som har väntat 90 dagar eller kortare på en operation/åtgärd under den aktuella mätperioden.
Läs mer om vad som mäts och hur

Laddar in data...

loader-image

Urval: Västerbotten

Läs mer

Uppgifter för 2009 och 2010 är inte jämförbara med 2011 och framåt på grund av förändrade anvisningar. Uppgiften kan hämtas via respektive landstings kontaktperson. 

 

Kontaktpersoner

Måluppfyllelse operation/åtgärd

Augusti 2019

  • 59%
  • 50%
  • Måluppfyllelse vårdgaranti
  • 50% (Alla regioner: 59%)
Andel väntande patienter som väntat 90 dagar eller kortare på en beslutad operation/åtgärd i specialiserad vård.
  Sep 2018 Okt 2018 Nov 2018 Dec 2018 Jan 2019 Feb 2019 Mars 2019 Apr 2019 Maj 2019 Juni 2019 Juli 2019 Aug 2019
Urval 46% 57% 65% 63% 61% 62% 66% 70% 68% 65% 55% 50%
Alla regioner 64% 71% 74% 71% 70% 68% 71% 71% 70% 68% 63% 59%
Andel väntande patienter som väntat 90 dagar eller kortare på en operation/åtgärd i specialiserad vård, per månad.

Hur länge har man väntat?

  • 0-30 dagar 1 369 st (23%)
  • 31-60 dagar 683 st (11,5%)
  • 61-90 dagar 950 st (15,9%)
  • Längre än 90 dagar 2 958 st (49,6%)
Antal dagar väntande patienter har väntat, samt fördelningen i procent (exklusive patienter som själva valt att vänta).

Antal väntande till operation/åtgärd

Urval:
5 960
Alla regioner:
130 671
Totalt antal väntande patienter vid mättillfället (exklusive patienter som själva valt att vänta).

Svarsfrekvens

Väntande:
98%
Svarsfrekvens för rapporteringen till den nationella väntetidsdatabasen.

Patientvald väntan

Urval:
5%
Alla regioner:
7%
Andel patienter som själva valt att avstå från erbjuden tid inom vårdgarantins gräns. Dessa patienter ingår inte när måluppfyllelsen räknas ut.

Översikt

Exportera till Excel
Landsting Måluppfyllelse vårdgarantin
Väntande totalt
(inkl PVV)
Väntande totalt
(exkl PVV)
Väntande 90 dgr eller kortare Andel PVV
Alla regioner
59 % 139 752 st 130 671 st 77 421 st 6 %
Västerbotten
50 % 6 268 st 5 960 st 3 002 st 5 %
Lycksele lasarett
59 % 615 st 583 st 346 st 5 %
Norrlands Universitetssjukhus, Umeå
46 % 4 579 st 4 350 st 2 012 st 5 %
Skellefteå lasarett
63 % 1 074 st 1 027 st 644 st 4 %