Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting

Planerad specialiserad vård - Förstabesök

Alla patienter ska få ett förstabesök i den specialiserade vården inom 90 dagar enligt den nationella vårdgarantin. Här visas måluppfyllelsen, dvs andel väntande patienter som har väntat 90 dagar eller kortare på ett förstabesök under den aktuella mätperioden.
Läs mer om vad som mäts och hur

Här kan man välja vilket år och vilken månad man vill se resultat för.

Laddar in data...

Urval: Västerbotten

Läs mer

Uppgifter för 2009 och 2010 är inte jämförbara med 2011 och framåt på grund av förändrade anvisningar. Uppgiften kan hämtas via respektive landstings kontaktperson. 

 

Kontaktpersoner

Måluppfyllelse förstabesök

Februari 2019

  • 80%
  • 76%
  • Måluppfyllelse vårdgaranti
  • 76% (Alla regioner: 80%)
Andel väntande patienter som väntat 90 dagar eller kortare på ett beslutat besök i specialiserad vård.
Område Mars 2018 Apr 2018 Maj 2018 Juni 2018 Juli 2018 Aug 2018 Sep 2018 Okt 2018 Nov 2018 Dec 2018 Jan 2019 Feb 2019
Urval 77% 79% 77% 76% 70% 65% 67% 78% 82% 79% 77% 76%
Alla regioner 82% 83% 82% 81% 77% 74% 76% 82% 84% 81% 79% 80%
Andel väntande patienter som väntat 90 dagar eller kortare på ett beslutat besök i specialiserad vård, per månad.

Hur länge har man väntat?

  • 0-30 dagar 3 757 st (42,6%)
  • 31-60 dagar 1 802 st (20,4%)
  • 61-90 dagar 1 171 st (13,3%)
  • Längre än 90 dagar 2 088 st (23,7%)
Antal dagar väntande patienter har väntat, samt fördelningen i procent (exklusive patienter som själva valt att vänta).

Antal väntande till förstabesök

Urval:
8 818
Alla regioner:
297 718
Totalt antal väntande patienter vid mättillfället (exklusive patienter som själva valt att vänta).

Svarsfrekvens

Väntande:
100%
Svarsfrekvens för rapporteringen till den nationella väntetidsdatabasen.

Patientvald väntan

Urval:
2%
Alla regioner:
3%
Andel patienter som själva valt att avstå från erbjuden tid inom vårdgarantins gräns. Dessa patienter ingår inte när måluppfyllelsen räknas ut.

Översikt

Exportera till Excel
Landsting Måluppfyllelse vårdgarantin
Väntande totalt
(inkl PVV)
Väntande totalt
(exkl PVV)
Väntande 90 dgr eller kortare Andel PVV
Alla regioner
80 % 306 404 st 297 718 st 237 963 st 3 %
Västerbotten
76 % 8 976 st 8 818 st 6 730 st 2 %
Allmänpsykiatrisk mottagning, Storuman
N/A 0 st 0 st 0 st 0 %
Allmänpsykiatrisk mottagning, Vilhelmina
100 % 2 st 2 st 2 st 0 %
Lycksele lasarett
78 % 881 st 853 st 668 st 3 %
Norrlands Universitetssjukhus, Umeå
77 % 6 453 st 6 342 st 4 869 st 2 %
Skellefteå lasarett
73 % 1 640 st 1 621 st 1 191 st 1 %