Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting

Barn- och ungdomspsykiatri, per månad

Här visas väntetidsstatistik för den specialiserade barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) för samtliga landsting, per månad. Statistiken nedan visar en sammanställning av väntetiderna till Första bedömning, Fördjupad utredning och Behandling uppdelat på två typer av redovisningar: Genomförda och Väntande

  • Väntetiden för Genomförda avser patienter som fått en bedömning eller åtgärd inom BUP den senaste månaden. Uppgiften visar hur lång väntetiden faktiskt blev.
  • Väntande avser väntetiden för patienter som väntade på en bedömning eller åtgärd inom BUP vid det senaste månadsskiftet. Uppgiften visar en ögonblicksbild över väntetidsläget vid en given tidpunkt.
  • Målet är att patienten ska få en bedömning eller en åtgärd inom tidsgränsen 30 dagar.

Så läser du statistiken

Läs mer om den särskilda satsningen för barn och unga med psykisk ohälsa

Exportera till Excel

Första bedömning

Landsting / region Andel genomförda inom 30 dagar Antal genomförda totalt Antal genomförda exkl PVV Genomförda väntetid 30 dagar eller kortare PVV 31 dagar eller längre Svarsfrekvens
Alla regioner
70 % 3 914 st 3 504 st 2 463 st 410 st 98 %
Västerbotten
24 % 87 st 87 st 21 st 0 st 100 %
Lycksele lasarett 42 % 19 st 19 st 8 st 0 st 100 %
Norrlands Universitetssjukhus, Umeå 22 % 40 st 40 st 9 st 0 st 100 %
Skellefteå lasarett 14 % 28 st 28 st 4 st 0 st 100 %

Fördjupad utredningFördjupad utredning

Landsting / region Andel genomförda inom 30 dagar Antal genomförda totalt Antal genomförda exkl PVV Genomförda väntetid 30 dagar eller kortare PVV 31 dagar eller längre Svarsfrekvens
Alla regioner
60 % 1 329 st 1 234 st 743 st 95 st 92 %
Västerbotten
8 % 12 st 12 st 1 st 0 st 100 %
Lycksele lasarett 0 % 1 st 1 st 0 st 0 st 100 %
Norrlands Universitetssjukhus, Umeå 12 % 8 st 8 st 1 st 0 st 100 %
Skellefteå lasarett 0 % 3 st 3 st 0 st 0 st 100 %

BehandlingBehandling

Landsting / region Andel genomförda inom 30 dagar Antal genomförda totalt Antal genomförda exkl PVV Genomförda väntetid 30 dagar eller kortare PVV 31 dagar eller längre Svarsfrekvens
Alla regioner
79 % 1 866 st 1 797 st 1 411 st 69 st 95 %
Västerbotten
47 % 65 st 62 st 29 st 3 st 100 %
Lycksele lasarett 38 % 10 st 8 st 3 st 2 st 100 %
Norrlands Universitetssjukhus, Umeå 52 % 43 st 42 st 22 st 1 st 100 %
Skellefteå lasarett 33 % 12 st 12 st 4 st 0 st 100 %