Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting

Barn- och ungdomspsykiatri, per år

Tidigare genomfördes en särskild satsning för att förbättra tillgängligheten för barn och unga med psykisk hälsa. För att bidra till ett vidmakthållande av det arbete som gjordes inom satsningen försätter vi att visa samlad aktuell statistik från barn- och ungdomspsykiatrin, per år.

Målet med satsningen var att minst 90 procent av patienterna ska ha fått en första bedömning inom 30 dagar och att minst 80 procent av patienterna ska ha fått en påbörjad fördjupad utredning/behandling inom ytterligare 30 dagar. Resultaten visar andelen genomförda första bedömningar och påbörjade fördjupade utredningar och behandlingar inom tidsgränsen (30 + 30 dagar) inom barn- och ungdomspsykiatrin.

Läs mer om den särskilda satsningen för barn och unga med psykisk ohälsa

Ta del av detaljuppgifter för barn- och ungdomspsykiatrin

Månadsresultat första bedömning Västerbotten

  Jan Feb Mars Apr Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec
Västerbotten 15% 24%
Andel patienter som efter beslut fått en första bedömning inom 30 dagar. I linjediagrammet visas resultatet för respektive månad. Barometern visar måluppfyllelsen, dvs det sammanslagna resultatet av årets hittills genomförda mättillfällen. Kartan visar de landsting/regioner (grönfärgade) som klarade måluppfyllelsen på 90 procent vid det senaste mättillfället.
Region Gotland Landstinget i Kalmar län Landstinget Blekinge Region Skåne Region Kronoberg Region Jönköpings län Region Halland Stockholms läns landsting Landstinget Sörmland Region Östergötland Västra Götalandsregionen Landstinget i Uppsala län Landstinget Västmanland Region Örebro län Landstinget i Värmland Landstinget Dalarna Region Gävleborg Landstinget Västernorrland Region Jämtland Härjedalen Västerbottens läns landsting Norrbottens läns landsting

Månadsresultat påbörjad fördjupad utredning/behandling Västerbotten

  Jan Feb Mars Apr Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec
Västerbotten 39% 41%
Andel patienter som efter beslut har påbörjat en fördjupad utredning/behandling inom 30 dagar. I linjediagrammet visas resultatet för respektive månad. Barometern visar måluppfyllelsen, dvs det sammanslagna resultatet av årets hittills genomförda mättillfällen. Kartan visar de landsting/regioner (grönfärgade) som klarade måluppfyllelsen på 80 procent vid det senaste mättillfället.
Region Gotland Landstinget i Kalmar län Landstinget Blekinge Region Skåne Region Kronoberg Region Jönköpings län Region Halland Stockholms läns landsting Landstinget Sörmland Region Östergötland Västra Götalandsregionen Landstinget i Uppsala län Landstinget Västmanland Region Örebro län Landstinget i Värmland Landstinget Dalarna Region Gävleborg Landstinget Västernorrland Region Jämtland Härjedalen Västerbottens läns landsting Norrbottens läns landsting

Första bedömning

Landsting 2019 Jan Feb Mars Apr Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec
Blekinge 61% 52% 70%
Dalarna 20% 11% 28%
Gotland 96% 95% 97%
Gävleborg 63% 48% 77%
Halland 63% 45% 80%
Jämtland Härjedalen 42% 43% 42%
Jönköping 46% 33% 62%
Kalmar 56% 44% 66%
Kronoberg 31% 24% 35%
Norrbotten 0% 0% 0%
Skåne 88% 84% 92%
Stockholm 87% 82% 92%
Sörmland 32% 29% 36%
Uppsala 22% 9% 37%
Värmland 31% 31% 31%
Västerbotten 20% 15% 24%
Västernorrland 28% 20% 37%
Västmanland 31% 18% 40%
Västra Götaland 42% 36% 47%
Örebro 51% 43% 61%
Östergötland 69% 69% 68%

Påbörjad fördjupad utredning/behandlingUtredning

Landsting 2019 Jan Feb Mars Apr Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec
Blekinge 64% 53% 75%
Dalarna 76% 60% 97%
Gotland 98% 96% 100%
Gävleborg 44% 43% 45%
Halland 62% 55% 68%
Jämtland Härjedalen 0% 0% 0%
Jönköping 17% 17% 17%
Kalmar 49% 45% 55%
Kronoberg 49% 58% 34%
Norrbotten 0% 0% 0%
Skåne 87% 91% 84%
Stockholm 82% 80% 85%
Sörmland 0% 0% 0%
Uppsala 84% 85% 81%
Värmland 30% 16% 50%
Västerbotten 40% 39% 41%
Västernorrland 63% 61% 66%
Västmanland 30% 31% 29%
Västra Götaland 64% 59% 68%
Örebro 40% 41% 40%
Östergötland 41% 41% 41%