Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting

Planerad specialiserad vård - Förstabesök

Alla patienter ska få ett förstabesök i den specialiserade vården inom 90 dagar enligt den nationella vårdgarantin. Här visas måluppfyllelsen, dvs andel väntande patienter som har väntat 90 dagar eller kortare på ett förstabesök under den aktuella mätperioden.
Läs mer om vad som mäts och hur

Laddar in data...

Urval: Värmland

Läs mer

Uppgifter för 2009 och 2010 är inte jämförbara med 2011 och framåt på grund av förändrade anvisningar. Uppgiften kan hämtas via respektive landstings kontaktperson. 

 

Kontaktpersoner

Måluppfyllelse förstabesök

Augusti 2019

  • 73%
  • 81%
  • Måluppfyllelse vårdgaranti
  • 81% (Alla regioner: 73%)
Andel väntande patienter som väntat 90 dagar eller kortare på ett beslutat besök i specialiserad vård.
Område Sep 2018 Okt 2018 Nov 2018 Dec 2018 Jan 2019 Feb 2019 Mars 2019 Apr 2019 Maj 2019 Juni 2019 Juli 2019 Aug 2019
Urval 80% 86% 89% 86% 83% 84% 86% 87% 89% 90% 85% 81%
Alla regioner 76% 82% 84% 81% 79% 80% 82% 82% 81% 79% 76% 73%
Andel väntande patienter som väntat 90 dagar eller kortare på ett beslutat besök i specialiserad vård, per månad.

Hur länge har man väntat?

  • 0-30 dagar 2 462 st (41,8%)
  • 31-60 dagar 1 189 st (20,2%)
  • 61-90 dagar 1 115 st (18,9%)
  • Längre än 90 dagar 1 121 st (19%)
Antal dagar väntande patienter har väntat, samt fördelningen i procent (exklusive patienter som själva valt att vänta).

Antal väntande till förstabesök

Urval:
5 887
Alla regioner:
312 277
Totalt antal väntande patienter vid mättillfället (exklusive patienter som själva valt att vänta).

Svarsfrekvens

Väntande:
100%
Svarsfrekvens för rapporteringen till den nationella väntetidsdatabasen.

Patientvald väntan

Urval:
4%
Alla regioner:
4%
Andel patienter som själva valt att avstå från erbjuden tid inom vårdgarantins gräns. Dessa patienter ingår inte när måluppfyllelsen räknas ut.

Översikt

Exportera till Excel
Landsting Måluppfyllelse vårdgarantin
Väntande totalt
(inkl PVV)
Väntande totalt
(exkl PVV)
Väntande 90 dgr eller kortare Andel PVV
Alla regioner
73 % 323 826 st 312 277 st 227 628 st 4 %
Värmland
81 % 6 140 st 5 887 st 4 766 st 4 %
Centralsjukhuset, Karlstad
83 % 4 399 st 4 228 st 3 493 st 4 %
Centralsjukhuset, Karlstad, Hagahuset
74 % 34 st 34 st 25 st 0 %
Centrum för traumatisk stress, Karlstad
100 % 10 st 10 st 10 st 0 %
Centrum för ätstörning, Karlstad
N/A 0 st 0 st 0 st 0 %
Laro-mottagning, Karlstad
N/A 0 st 0 st 0 st 0 %
Länsverksamheten BUP, Karlstad
87 % 37 st 31 st 27 st 16 %
Psykiatrisk mottagning, Torsby/Hagfors
88 % 18 st 17 st 15 st 6 %
Psykiatrisk öppenvård, Arvika/Säffle
91 % 71 st 67 st 61 st 6 %
Psykiatrisk öppenvård, Karlstad
95 % 20 st 20 st 19 st 0 %
Psykiatrisk öppenvård, Kristinehamn
100 % 34 st 33 st 33 st 3 %
Sjukhuset i Arvika
72 % 560 st 526 st 377 st 6 %
Sjukhuset i Torsby
85 % 339 st 335 st 284 st 1 %
Specialistmottagning Kristinehamn
72 % 210 st 201 st 145 st 4 %
Specialistmottagning Säffle
75 % 80 st 75 st 56 st 6 %
Specialistmottagning, Gripen vårdcentral
71 % 328 st 310 st 221 st 5 %
Specialistmottagning, Kronoparkens vårdcentral
N/A 0 st 0 st 0 st 0 %